Druk op prijzen van oudere woningen naar nieuws overzicht

18 Mei 2022

“Door de stijging van de energieprijzen, en door de alsmaar duurder wordende bouwmaterialen”, stelt Bob Zegers van Vastgoedpartners vast. “Kranten en journaals slaan ons tegenwoordig om de oren met berichtgeving over de energiefactuur. Die neemt (o.a. door het conflict in Oekraïne) een steeds grotere hap uit het maandbudget van ieder gezin, en dus wordt er noodgedwongen bewuster mee omgegaan. Ook bij de zoektocht naar een huis.”

“De energiefactuur brengt ons bij de EPC-waarde of de score op je energieprestatiecertificaat, die het energieverbruik van je woning uitdrukt. Hoe lager de score, hoe zuiniger de woning. Het hoeft niet te verbazen dat een oudere woning doorgaans een EPC-waarde van D, E, of F hebben, terwijl recente woningen eerder A of B scoren. Door de hogere energieprijzen heeft dat EPC de laatste maanden erg aan belang gewonnen, en dat blijkt ook in de verkoopcijfers. In een studie heeft K.U. Leuven becijferd dat woningen met een EPC-score tussen 100 en 200 gemiddeld 10,9 % meer waard zijn dan gelijkaardige huizen met een EPC van 400 tot 500.”

“Door de blijvende hiaten in de aanvoerketens – een erfenis uit de coronacrisis – zijn ook de prijzen van de bouwmaterialen wel 20 tot 30% gestegen. De aanhoudende achterstand in leveringen zorgt voor een grotere vraag naar hout en isolatiemateriaal waardoor ook de prijs omhoog schiet.”

Kopers willen zekerheid

“Gevolg? Kopers kiezen voor zekerheid. Ze willen dat de prijs die ze betalen bij de aankoop van een huis, ook écht het bedrag is dat ze ‘kwijt’ zijn, zoals bij een nieuwbouw- of volledig gerenoveerde woning. Bij een oudere, nog te renoveren woning is het als koper moeilijk inschatten wat de uiteindelijke kostprijs – na alle renovatiewerken - zal zijn. Hoeveel zullen de prijzen van de bouwmaterialen nog stijgen? Aan welke nieuwe, strenge energienormen zullen woningen over twee, drie jaren moeten voldoen?”

“Door enkele ramen te vervangen door hoog-rendementsglas, en een oude stookolieketel door een gascondensatieketel, neem je al grote stappen richting een energiezuinigere woning. Maar om echt een verschil in dat EPC te krijgen, zijn vaak structurelere werken nodig zoals vloeren uitbreken, een spouwmuur opvullen, de woning langs de buitenkant isoleren. Dat is arbeidsintensiever en duurder.”

Hulp van de overheid

“Vanuit de overheid wordt het kopen van oudere woningen – in het kader van de betonstop en vergroening - wel gestimuleerd. De registratierechten werden verlaagd, en ook het verlaagde BTW-tarief van 6% moet als stimulans dienen om bestaande woningen te gaan renoveren. Of het helpt om kopers sneller over de streep te trekken, zal blijken in de toekomst.”

Zin om te verbouwen!?

“Misschien ligt het ook niet aan de stijgende energie- en materiaalprijzen alleen, maar ook aan de kopers van vandaag. Toen ik jaren geleden startte in de vastgoedmarkt leken kandidaat-kopers zin te hebben om te verbouwen en een ouder huis naar hun eigen hand te zetten. In de drukke tijden vandaag lijken woningen die mooi afgewerkt en nieuw zijn beter in de markt te liggen. Maar alles komt terug, zeggen ze toch?”

Delen op

UW EIGENDOM VERKOPEN OF VERHUREN? Contacteer ons